11.01.2021, 02:38

9 HANIMLI, 9 İKBALLİ, 43 ÇOCUKLU BİR PADİŞAH HAREMİ...

9 HANIMLI, 9 İKBALLİ, 43 ÇOCUKLU BİR PADİŞAH HAREMİ...

II. Mahmud’un ölümü üzerine, 17 yaşındaki oğlu Sultan Abdülmecid tahta geçti. Zihnen ve fikren olgunlaşmadan padişah olan Abdülmecid (1839-1861), bilgisi ve yazıca iktidarı mahdut olduğu için, ilk günlerde kendine sunulan maruzatları okuyamıyor, iradelerini istediği gibi yazamıyordu. Bu eksikliğini hususi hocalardan giderecek, Ethem Paşa’dan biraz Fransızca öğrenip olgunlaşacaktır…

Sultan Abdülmecid’in önceki sultanlardan en bariz farkı aile hayatı ve kadınlarının çokluğudur. Babası II.Mahmud'a göre daha müsrif, içki ve eğlenceye düşkün olan Abdülmecid, tantanalı bir hayat sürmüş, 9 kadınlı, 9 ikballi bir evlilik yaşmıştır.

Abdülmecid’in kadınları şunlardı:

(1) Başkadın SERVETSEZA kadınefendi. (2) İkinci kadın TİRİMÜJGAN hanım (Abdülhamid’in annesi). (3) ŞEVKEFZA kadın (V. Murad’ın annesi). (4) DÜZİDİL kadın Cemile Sultanın annesi. (5) PERESTU kadın çocuğu olmamış, analık olarak Abdülhamid’i büyütmüştür. (6) GÜLCEMAL kadın, (Sultan Reşad’ın annesi). (7) MAHİTAP kadın (Nurettin Efendiyi doğurdu). (8) BEZMARA ve (9) VERDİCANAN kadınlar.

Bu kadınlar dışında Abdülmecid’in çocuk doğurmuş sekiz ikbali daha vardı: (10) NALANDİL Hanım, (11) CEYLANYAR Hanım, (12) SERFİRAZ Hanım (rezaletleri ile ünlü gözde), (13) NERGİZEV Hanım, (14) GÜLUSTU Hanım (Mediha Sultan (1856) ve Vahdeddin’in (1861) annesi), (15) NAVEKMİSAL Hanım, (16) NESRİN Hanım, (17) ŞAYESTE Hanım ve (18) NÜKETSEZA Hanım... Bu 18 hanım dışında firaşa girme sırası bekleyen gözdeleri vardı.

Sultan Abdülmecid’in 18 oğlu ve 25 kızı, yani 43 çocuğu olmuş, bunların 25’i daha çocuk yaşlarda ölmüştür. Abdülmecid 38 yaşında veremden ölünce, dört çocuğu padişah olmuştur. Sultan Murad (birinci çocuk, doğumu 1840), Abdülhamid (doğum 1842, beşinci çocuk), Mehmed Reşad (8. çocuk, doğumu 1844), Vahdeddin (43. çocuk, doğumu 1861).

Sultan Abdülhamid'in haremine gelince, o da babası Abdülmecid’den geri kalmazdı. Onun da 13 hanımı ve çok sayıda gözdesi vardı. Bu kadınlardan 8 oğlu ve 13 kızı olmuş, çocuklarının dördü daha küçükken ölmüştür. Abdülhamid’in kadınları şunlandı:

(1) NAZİKEDA Başkadın (1848-1863) ile evlendiğinde kendisi 21 eşi 15 yaşındaydı. (2) SAFİNAZ Hanım (1851-1894) çocuğu olmamıştır. (3) BEDRİ FELEK Kadın (1851-1868), Mehmed Selim, Ahmed Efendi ve Zekiye Sultanı doğurdu. (4) BİDAR Kadın (1858-1918) Naime Sultan ile Abdülkadir Efendiyi doğurdu. (5) DİL-PESEND Kadın (1865-1903) Naile Sultanı doğurdu. (6) MEZİDE MESTAN Kadın (1869-1909) Burhaneddin Efendiyi doğurdu. (7) EMSALİNUR Kadın (1866--1950) Şadiye Sultanı doğurdu. (8) AYŞE MÜŞFİKA Kadın (1867- 1961) Ayşe Sultanın annesi. (9) İkbal SAZ-KAR Hanım (1875-1950) Refia Sultanı doğurdu. (10) İkbal HATİCE PEYVESTE Hanım (1873-1944) Abdürrahim Efendiyi doğurdu. (11) İkbal FATMA PESEND Hanım (1876-1925) Hatice Sultanın annesi. (12) İkbal BEHİCE MAAN Hanım (1882-1969) Nureddin ve ve Bedreddin Efendileri doğurdu. (13) İkbal SALİHA NACİYE Hanım (1887-1924) Abid Efendi ve Samiye Sultanı doğurdu.

Abdülhamid’in bu eşlerinden 13 kız ve 8 erkek olmak üzere 21 çocuk doğmuştur. Abdülhamid’in en gözde şehzadesi Burhaneddin Efendi idi. Hanedan kararnamesini değiştirip kendi yerine onu hazırlıyordu. Ancak Said ve Kamil Paşaları aşamadı. Burhaneddin Efendiyi Sarayın en güzel cariyesi ALİYE NAZLIYAR Hanımla, görkemli bir düğünle evlendirdi. Bu evlilikten Fahreddin ve Ertuğrul Osman Efendiler doğdu, ancak bu evlilik gösterişten öteye geçmedi.

Aliye Hanım daha sonra Burhanettin Efendiden boşanıp Maliye Nazırı CAVİD BEY ile İsviçre’de evlendi. Sarayın bu en güzel gelini Dönme Cavid’e kısmet oldu. Cavid Bey hanedana üvey damat oldu. (Cavid Bey”in idamına (1926) en çok hanedan üzülecektir). Burhaneddin Efendi daha sonra Amerikalı JARVİS isimli zengin bir hanımla evlendi. Oğlu Fahreddin ise PAPADOPULOS adlı Atinalı bir tüccarın kızı LİLLY ile Paris’te evlendi(1933). Ertuğrul Efendi ise Güney Afrikalı bir kızla evlenecektir.

Osmanlının son padişahı Vahdeddin’in kadın tutkusu da babasından aşağı kalmazdı. Halit Ziya’ya göre, “ Abdülhamid ve Vahdeddin’in bir çok kadını ve ikbali olduğu halde, babaları gibi körpelere düşkünlerdi.”

Beş evlilik yapan Vahdeddin’in ilk gözağrısı EMİNE NAZİKEDA Hanım’dır. Abhazların ünlü Marşan ailesinden lepiska saçlı bir dilber olan Nazikeda Hanım (Sohum 1866 - Kahire 1944), Vahdeddin’in ilk eşidir. Muhteşem bir düğünle evlendiler (8 Haziran 1885). Gelin 18 damat 24 yaşlarındaydı. Bu evlililikten ULVİYE Sultan (1892) ve SABİHA Sultan (1894) doğacaktır.

Vahdeddin’in ikinci eşi İNŞİRAH Hanımdır (Batum 1887 - Kahire 1930). Çocukları olmadan boşandılar... Vahdeddin elli yaşlarına gelince üçüncü evliliğini 1911 yılında ŞADİYE MEVEDDET hanımla yaptı (Adapazarı 1887 - İstanbul 1951). Bu evlilikten ERTUĞRUL Efendi doğdu. Vahdeddin’in dördüncü kadını NEVVARE Hanım’dır (Adapazarı 1901- İstanbul 1918). Nikahları Dolmabahçe Sarayında kıyıldı (1917), San- Remo’da yanındaydı, ama burada boşandılar.

Vahdeddin, beşinci evliliğini 61 yaşında iken kendinden 42 yaş küçük ve 19’unda bir taze olan Nevzad Hanımla(1902- 1974) yaptı. Bu tazenin tek özelliği saraya giren ilk TÜRK asıllı cariye olmasıdır. Evlilik tarihi üzerine değişik bilgiler bulunmakla beraber, John Freely’in verdiği 1 Eylül 1921 tarihi en gerçekçi olanıdır. Anadolu’da Sakarya harbinin kanlı sahneleri yaşanır, Mehmetcik canını verirken, bu vatanın Sultanı olan Vahdedin de son gerdeğinde, gül üstüne gül kokluyordu. (TBMM bu haberden yoksundu)

Nevzad cariyenin kısa hikayesi. Bir kurban bayramında saray erkanı Sultan Vahdeddin'i tebrik için huzura çıkmışlardı. Hünkarımızın göleri bu kalabalık arasında gür kirpikli bu tazeye takıldı. Sanki vurulmuş gibiydi... Derhal nöbete yazılmasını istedi.... Saray imamı Mustafa Efendi çağrılarak iki harem ağasının şahitliğinde nikahları kıyıldı. Başmabeynci Çerkez Ömer Yaver Paşanın bir görevi de bu işlere nezaret etmekti. Çit köşkü yanındaki bir Köşk Nevzad Hanım için tahsis edildi. Beyoğlu’ndan alınan lüks mobilyalarla tefriş edildi.

Nevzad Cariye artık padişah eşi ve hanımefendi olmuştu. Ancak kendi özgür iradesiyle masaya oturmamış, nikah gizli kıyıldığı için gazeteler de haber yapmamıştı. Nevzad Hanım artık aralarında duygusallık olmayan ihtiyar birinin canı istediğinde, “bu gece sana geldim” demesini bekleyecekti. Nevzad Hanım gayet iyi biliyordu ki, “Vahdeddin kendisiyle aile kurma niyetiyle değil, müstefreşe (kapatma) evliliği yapmıştı...".

Görünen tuhaflık şuradaydı. Saraya şimdiye kadar “..Çerkez, Abaza ve Gürcü cariyeler alınırken, bir Türk kızının saraya ve Sultanın koynuna girmesi gelenek denen saray kanununa aykırıydı. Gelenek, Türk asıllıları saraydan uzakta tutar, yabancı ırklardan eş ve destek aramayı emrederdi… Bir Türk kızının padişahın karısı olması, sarayla kurucu unsur, hakiki millet soyundan biriyle temasa gelmesi mevcut geleneğe aykırıydı...”

Nevzad Hanım anılarından : “ ...Saray hizmetine alınan kızların tek kanunu vardı, o da hükümdar ve şehzadelerin keyif ve arzularını yerine getirmekti… Saray kadınları kendilerini hanedanın satılmış malları, oyuncakları sayar, onların keyfine hizmet etmekte namusa dokunan bir fenalık görmezlerdi."

Osmanlı sarayındaki şehvet ve kadın düşkünlüğünün yarattığı bu içgüdünün soysuzlaşmaya uzanan bilinçaltını, Başkatip Halid Ziya Bey de anılarında Freud psikanalizi çerçevesinde değerlendirir:

“... Tarihe aşina olan bizler, bilirdik ki, yalnız bunlar değil, daima köhne kanına genç ve dinç Çerkez kızlarının taze kanı karışmasına rağmen, batınların arasından hep tereddi [soysuzlaşma] eserleri ile devam eden bu aile efradından ortada kalanlar, az çok garabetlerlerle doluydu.”

Son cümlemiz... Osmanlı ecdadımızdır diye övünürken, saltanat ve hanedanın haremde (tereddiye) uzanan arkaplandaki nesep öyküsünü de, milliyet ve uluslaşma paradigmamız açısından tarihsel gerçekliğini de yorumlamamız gerekir.

Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 26 Şubat 2021
İmsak 06:13
Güneş 07:38
Öğle 13:22
İkindi 16:25
Akşam 18:57
Yatsı 20:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 23 49
3. İstanbulspor 23 43
4. Altınordu 23 41
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 23 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemen Belediyespor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 23 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 23 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Barcelona 24 50
4. Sevilla 23 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Real Valladolid 24 21
19. Elche 23 21
20. Huesca 24 19