07.06.2021, 00:38

SAFIMIZ BELLİ OLSUN!

SAFIMIZ BELLİ OLSUN!

Her coğrafyanın iti o coğrafyanın diliyle havlardı eskiden.

Yabancı bir coğrafyada, taklidî bir sesle iti tarif etmeniz mümkün olmazdı bundan sebep.

Ta ki itlere farklı coğrafyalarda 5. Kol faaliyeti için görev vermek aklına gelene kadar kara ve kızıl emperyalistlerin.

Şimdi bizim mahallede, başka başka coğrafyaların köpekleri Türkçe havlayıp birbirine girince sesleri, sesler ile it bulma yöntemine itibar kalmadı.

Pavlov'un Klasik Şartlanma Deneyini uyguluyoruz artık.

Bu yerli ve işbirlikçi itlerin sureta bizden görünmesine aldırmadan, hangisinin hangi kapının iti olduğunu anlamak için anahtar kelimeler kullanıyoruz.

Mesela kulak kabartıp sesine "Yaşasın Özgür Doğu Türkistan" dediğimizde kurt görmüş it tavrıyla kudurup, avazı çıktığı kadar ürüyorsa tamam, diyoruz, Çin'in köpeği bu.

Sonra Suriye’de PYD devlet kurmalı sözleri dolandığında ses çıkarmıyor ama önüne et konulmuş it tavrıyla parlıyorsa gözleri, onun da bir Amerikan köpeği olduğunu anlıyor, ona göre tavır alıyoruz.

Biz anlıyoruz anlamasına ya, anlaması gerekenlerin vurdumduymazlığı bulandırıyor ortalığı. Bile bile lades diyor ekâbirler, ite aslan muamelesi yapıyorlar.

Bunlar da bırakıp onca koyunu, ceylanı; kurt avına çıkıyorlar.

Malum, siz ne derseniz deyin, katran şeker olmuyor, fıtrat değişmiyor; it itliğini, puşt puştluğunu yapıyor, olan kurda oluyor.

Duyuyor musunuz yine yükseldi sesi sahibi çekik gözlü olanın.

Ona da kahraman muamelesi yapıyorlar ya yanarım yanarım da tenleri hala sıcak, vatan toprağına dökülmüş kanları, suyolu bulmuş gibi, hala akan Mehmetlere yanarım.

***

Şu suratı görse "Işık, Doğudan gelir" dediği için nedamet getirirdi herhalde Cemil Meriç, söylediğinin bir medeniyet kavramı yerine özel isim ve maazallah bu isme atfen söylendiği zannedilebilir kaygısıyla.

Sadece Meriç değil o coğrafyada doğmuş cümle vatan evladının derdi de bu.

Öyle ki bu zat-ı muhterem yüzünden yıllardır göğsümüzü gere gere yaşadığımız coğrafyanın adını söylemekten sakınır olduk.

Bir ara sesi soluğu kesilir gibi olduysa da yine arz-ı endam etmeye başladı piyasada.

Türk’ten ve dolayısıyla Allahtan uzak, Çin'e yakın her devrin döneği, bu şaşkın Pekin ördeği götün götün yüzmeye başladı yine bizim karasularımızda.

On parmağındaki karalardan birini yine, birimizin yüzüne çalmaya heveslenmiş aynada görünmeyen yüzüyle.

            ***

Bizim cenahta değil ya ne hali varsa görsün keyfiyetindeki primitif kafayı ciddiye alıp içerideki karmaşadan yararlanarak bizi parça parça avlamaya niyetli it bilmiyor ki ne kendisi aslandır ne de muhatapları öküz.

Sarı öküz hikâyesi bir darb-ı mesel olmak bir yana malayani bir söz niyetine bile kullanılır değildir bizim fikir coğrafyamızda.

Bizim sarı kurdumuza saldıranlar bilmedirler ki şeklen bölünmüş de olsa, bu camianın yiğitleri, Alparslan Türkeş'in evlatları,

her türlü küçük siyasetten bağımsız bir büyük davanın mensubu olduklarının dün farkında oldukları gibi bu gün de farkındadırlar ve yarın da bu farkındalık devam edecektir.

Biz mensubu olmaktan onur duyduğumuz büyük fikrin şerefli geçmişinde ayrım yapmayız halden sebep. Orada herkes için, orada hepimiz için Müsavat vardır. Biz bütün kahramanlarımızı birbirine müsavi görür ve bu denkliğe dikkat ederek yerleştiririz isimlerini hareketin unutulmazlar defterine.

Kudurgan Komünizmin köhne ve lime lime olmuş fikriyatına bakmadan, bizim bölünmüşlüğümüzden istifade ile değerlerimizi parça parça koparmak ve bu kahramanlar üzerinden, kendisinin mahvına sebep olan önemli etkenlerden birinden, Türk Milliyetçiliğinden, intikam almak hevesini kursağında bırakacağız Çin'in kapısına bağlı olanı. Velev ki isim benzerliğinden sebep içimize sızmış ve birileri tarafından kullanılan elma kurtları ciyaklasınlar, ne gam?

            ***

Kendi ikrarı üzere, babasının bile evlat sıcaklığı hissetmediği için olacak ki bir yabancıya hitap eder gibi,

siz diye hitap ettiği bu meymenetten yoksun suratın,

bütün arsızlığı ile yanaştığı güç odaklarının bu Pekin ördeğinin kendilerinden güç devşirme ve bunun üzerinden milli olana hücum etme densizliğini umursamamaları ve sessiz kalmaları dalalete değilse de gaflete doğru bir yol açar kendilerine.

Kelaynak kuşları miktarınca kaldıklarından Feto gibi nüfustan ziyade nüfuz sahibi olma ve bu yolla kendisini Çin'e faydalı bir istihbarat elemanı,

ülkeyi de bir Çin peyki yapamasa da Çin'in emrinden çıkmayan bir politikaya sahip,

Doğu Türkistan'daki jenoside ses çıkarmayan Çincik yapma hayallerini kursağında bırakmalıyız Dev-sol gibi katil örgütlerin muhbiri, bu sarı ırk kölesini.

Görünürde bir kişiye saldırıyor gibi görünse de aslında bir tüzel kişilik üzerinden bir büyük geçmişe saldırıyor. Zira saldırılan kişi bir büyük tüzel kişiliğin temsil makamındadır o süreçte ve yaptığı her şey kurumsal bir eylem olarak geçer kayıtlara.

Farkında mısınız sahi, Başbuğ'un vefatından bu yana ne kadar çok saldırıya uğradığımızın,

sürekli savunma hatlarımızı tahkim ile uğraştığımızın ve kendi ayaklarımız üzerinde durmakta nasıl zorlandığımızın?

Farkında mısınız, kimsenin olmadığı yerde ben varım diyecek kadar büyük bir şahsiyet görüntüsünden, dur bakalım filanca ne derse ben de ona göre cümle kurarım şahsiyetsizliğinin zor seçilen siluetine doğru yol aldığımızın.

Daha dün havanın pusundan istifade Müslüman mintanı giyen albız suratlı, Lawrens karakterli insansının Atatürk hakkındaki, alçakça dersek hafifletmiş olacağımız edepsizliğine cevap vermek için yukarıdan bir işaret beklemedi mı kocaman adamlarımız, beklemedik mi?

Bu mudur dava adamı olmak?

Ortaya bir şahsiyet koyabilmek…

Bütün şahsi ikbal kaygılarından sıyrılmış bir benlik ile ülküsünün ve ülkücüsünün yanında durmak bu mudur?

Kurşun asker yetiştirmek mi yoksa gaye?

Öyle ise, söyler misin birader ne farkın olduğunu, bir şeyi, doğruluğunu ya da yanlışlığını idrak etmeksizin, ölçüp tartmaksızın, sırf şeyhi ya da bağlı olduğu kişi nasıl derse öyle kabul eden ile?

***

Bir iftira atıldı bir Ülkücüye

Ve sizin bıçak açmıyor ağzınızı.

Hani imandandı ahde vefa,

Hani siz Türk-İslam Ülkücüsü idiniz.

Emrolunduğu gibi dosdoğru olunuz iman ilkesi herkesten çok size yakışacakken;

Çepeçevre hakikatle kuşatılmış bir hareketin mensupları olarak, kuşatıldığınız bu doğruluk halesi içerisinde yalana ve desiseye başvurabileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Nedir sizi, bir Ülkücü’yü savunmaktan alıkoyan,

Bir Ülkücü’ye bu denli düşmanlık beslemeniz nedendir?

2009 yılında partinizin il başkanı olan bir kişiye atılmış bir iftiranın aslında sizin geçmişinize de atıldığını fark etmeyecek kadar mı uykulusunuz?

Yok eğer bu çakma Çin malına, ittifak destekçisi olduğu için ses çıkarmıyorsanız, deyin de biz de bilelim, bilelim de ümidimizi keselim Ülküdaşlık kavramından,

Ona göre bir tavır belirleyelim, bir yön tutalım.

Milli Görüş de bundan dağıldı biliyor musunuz?

Onlar, Erbakan’ı Başbakan yapınca hedefe vardıklarını sandılar.

Bocaladılar sonra,

Günaha, hileye ve harama bulaştılar.

Bütün bir ümmetin yükünü kaldırmaya aday omuzları, düşüverdi kul hakkının ağırlığıyla,

Beytülmal’ı almak için eğilince, bellerini bir daha doğrultamadılar, hak ve hakikatten yana.

Şimdi siz, aynı sarhoşluğa düçar olmak niyetinde misiniz?

Nedir sizdeki bu hırs, bu öfke, bu kızgınlık?

Allah ve Resul’ünden gayrı herkese ve her şeye acaba diyebilecek kadar fikri bir hürriyete sahipken,

Nedir bu sahibinin sesi modu?

            ***

Doğu Perinçek,

Maoculuğu ile maruf bir Çin taraftarı…

Ülkücüyüm diyen Musavat Abiye iftira etti.

Sizin partinizden değil şimdilik ama sizin geçmişinizden,

Aslında fikri anlamda hali de sizden…

Daha doğrusu siz ondansınız.

Komünizmin kurtarılmış bölgesi yapılmak istenen Fatsa’da Ülkücü bir destan yazmış bir kahraman.

Savunmanıza ihtiyacı var mı?

Yok.

Ama sizin var.

Seçimlerde desteklediğiniz partiler için çalışın elbette, üye yapın, oy toplayın.

Bu sizin kanunen de duygu ve düşünce açısından da hakkınız.

Kendinizi de toplayın ama

Türk milliyetçisi olduğunuzu hatırlayın.

Atsız’la Başbuğ’un öteki âleme küs gittiklerini getirin aklınıza,

Bir de bizim Atsız’ı sevmemize kimsenin mani olmadığını o süreçte.

Devran rüzgâr gibidir, aldanmayın devrana.

Gün gelir savurur her şeyi,

Yerinden oynar taşlar,

Değişir bir gün başlar,

Ortaklıklar değişir.

Bu gün söylediklerinizden sebep mahcup olursunuz?

Ağacın çürüdüğü,

Duvarın göçtüğü,

İnsanın öldüğü hakikatini unutmayın.

Ölümsüz olana, davanıza sarılın siz.

Dost kalın, dost edinin.

Ezcümle: Biz mensubu olmaktan onur duyduğumuz büyük fikrin şerefli geçmişinde ayrım yapmayız halden sebep. Orada herkes için, orada hepimiz için bir Müsavat vardır.

Bu sebepten, bakmadan partisine patırtısına, biz Müsavat’tan yana tavır koyarız.

Varsın elma kurtları cıyaklasın ardımızdan.

Ne gam?

Yorumlar (3)
Mustafa Kasbolat 2 hafta önce
Noktasından virgülüne kadar eyvAllah. Ne gam?
İsmail Hakkı Dalak 2 hafta önce
Allah razı olsun abim. Siyaset başka birşeydir, inandığın dava başka. Bizim davamiz insanlık davası, bizim davamiz kardeşlik davası, bizim davamız Türk İslam davası vesselam.
İSMAİL ASLAN 2 hafta önce
DİLİNE,KALEMİNE,YÜREĞİNE SAĞLIK YİĞİDİM.
ALLAH NİFAK SEVDALILARINA FIRSAT VERMESİN.
HEDEFİMİZ OLMADIĞI HALDE ULAŞILAN TABLODAN MUTLU OLANLARIN YANIDA DURMAK, GAFLETTEN ÖTE DALÂLET VE HATTA HIYANET DEĞİL MİDİR?
19°
açık
Namaz Vakti 19 Haziran 2021
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:10
İkindi 17:10
Akşam 20:46
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30