Vatan Partisi kaynıyor.. Perinçek’i çok kızdıracak yeni bildiri!

Doğu Perinçek’i çok kızdıracak yeni bildiri geldi.

SİYASET 22.04.2021, 19:12 22.04.2021, 19:36
Vatan Partisi kaynıyor.. Perinçek’i çok kızdıracak yeni bildiri!

Vatan Partisi'nden ayrılan Mehmet Bedri GültekinHıdır HokkaKamil Dede gibi isimlerin önderlik ettiği Milli Demokratik Devrim Hareketi, bugün yaptığı açıklama ile bildirgesini ilan etti.

Hareketin İstanbul İl Merkezi'nde yapılan açıklamada duyurulan bildirgenin tam metni ve imzacıları şöyle:

Milli Demokratik Devrim Hareketi Bildirgesi

21. yüzyılda, insanlığın tarihi yürüyüşünde en ön saflarda yerini alacak olan Büyük Türk Milleti’ne!

Tarihimizin en büyük Devriminin en önemli gününün yıldönümündeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümünde, Milli Demokratik Devrim Hareketi olarak Cumhuriyet Devrimimizi tamamlama yolunda yeni bir yürüyüş başlatıyoruz. Milletimizin 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Dünya ve Türkiye, tarihi bir yol ayrımına geldi. ABD’nin tek kutuplu dünya rüyası başlamadan bitti. “Amerikan Çağı” geride kaldı. Genel olarak gelişmekte olan dünya, özel olarak Asya, gelişmelere damgasını vurmaya başlamıştır.

“Yol ayrımı”, sadece Amerikan Çağı’nın bitmiş olduğu gerçeğinin sonucu değildir. İnsanlığın, Serbest Piyasa Sistemi ile de gidebileceği bir yer kalmamıştır.

Kovid 19 salgınının bir kez daha kanıtladığı üzere insanlık, ancak büyük kamusal projelerle alt edebileceği sorunlarla karşı karşıyadır.

Kapitalizmin Neo-liberal Piyasa Sistemi, sorunları çözmek bir yana, tam tersine nedenidir. Küresel ısınmanın sonucu olan felaketlerle mücadele, çölleşmeyi önleyecek tedbirler, doğayı ve çevreyi koruma, kapitalist dünyada gelir dağılımında sürdürülemez boyutlara varan bozulma, adil bir gelir dağılımı ile bütün insanlara onurlu ve refah içinde yaşama olanağı sunma, emperyalizmin etnik ve dinsel parçalanma siyasetinin yol açtığı felaketleri önleme, yoksulluğun, terörün ve savaşların yol açtığı kitlesel göçler; ABD emperyalizminin dünya hegemonyasını sürdürebilme uğruna kışkırttığı savaşlar ve yıkımlar… Bütün bunlar ancak devrimlerle önlenebilir.

Sistem tercihi konusu, insanlığın gündemine yakıcı bir şekilde yerleşmiştir: Kapitalizmin Serbest Piyasa Sistemi mi, Kamuculuğun Halkçı-Devletçi Sistemi mi?

Çözüm, dünyanın her tarafında elle tutulur biçimdedir. Gelişmekte olan dünya ayağa kalkıyor ve kamucu çözümlere yöneliyor. Kamuculuğu benimseyen ülkeler, özellikle gelişmekte olan dünya açısından her geçen gün, daha fazla çekim merkezi haline geliyor.

Türkiye de, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra NATO üyeliği ve AB aday üyeliği gibi bağlarla hapsedildiği Atlantik İttifakı’ndan kopmaktadır. Bu durum ülkemize geniş bir hareket alanı kazandırmıştır. Milli Demokratik Devrimimizi tamamlayabilmenin koşulları olgunlaşmaktadır.

AKP iktidarı, bir yandan dünyada ve bölgede yaşanan gelişmeler sonucu, Türkiye’nin “mecburiyetleri”nin gereklerini yerine getirerek teröre karşı mücadelede, Kafkaslardan Doğu Akdeniz’e kadar ulusal çıkarlarımızın söz konusu olduğu alanlarda bazı olumlu adımlar atmakta; diğer yandan yaşanan büyük değişikliklerden yararlanarak; çeşitli güçleri birbirine karşı kullanıp “kazanımlar” elde edebileceğini sanmaktadır. ABD’ye karşı Rusya’yı, Rusya’ya karşı ABD’yi kullandıklarını zannedenler, sadece kendilerini aldatıyorlar. Bu politika gerçekçi değildir. Türkiye ile dostları arasında güvensizlik tohumları ekilmektedir.

Gerçekte ise söz konusu gelişmeler Türkiye’ye, devrimci bir siyasal önderliğin rehberliğinde vereceği mücadeleyle, adım adım kaybettiği tam bağımsızlığını yeniden kazanması olanağını sunmaktadır.

Milli Demokratik Devrim Hareketi olarak, Kemalist Devrimi tamamlama mücadelesine önderlik etme iddiası ve kararlılığıyla milletimizin önüne çıkıyoruz.

EMPERYALİZME KARŞI TÜRKİYE CEPHESİNİN EN ÖNÜNDEYİZ!

Ülkemiz, başını ABD emperyalizminin çektiği kamp ile gittikçe keskinleşen bir hesaplaşma içindedir. Milli Demokratik Devrim Hareketi bu hesaplaşmada Türkiye cephesindedir. Emperyalizmin doğrudan uzantısı olmayan bütün güçleri kazanmak hedefimizdir.

Diğer siyasal partiler ve örgütlerle, emperyalizme uzlaştıkları noktalarda mücadele edeceğiz, emperyalizmle çatıştıkları konularda birlikte olacağız.

Halkımız büyük bir arayış içindedir. Sistem içindeki hiçbir parti, bu arayışa cevap veremez.

Emperyalist merkezlerin dayatması ile 24 Ocak 1980’den bu yana uygulanan Neo-liberal Piyasa Sistemi, bugün yaşanan çöküşün esas nedenidir. Derinleşen kriz, bütün milli sınıf ve tabakaları etkilemekle beraber işsizleri ve emeklileri ile birlikte işçi sınıfımıza, küçük ve orta ölçekli işletmelere yıkım getirmektedir. Yaşanan çıkmazdan çıkışın faturasını emekçilerin sırtına yıkma yaklaşımı kabul edilemez.

Milletimizin yüzde yetmişinden fazlasını oluşturan işçi sınıfımız; emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelemizin, demokratik devrimimizi tamamlamanın ve milli ekonomimizi yeniden inşa etmenin esas dayanağıdır.

Tarımımızı yıkıma uğratan politikalar sonucu köylerimizin boşalma süreci devam etmekte, bırakalım Türkiye’yi Avrupa’yı besleyecek potansiyele sahip Türkiye, tarım ürünleri ithal etmektedir. Bir yanda işlenemeyen topraklar, öte yanda geçinemediği için şehirlere göçen köylüler, günümüz Türkiye’sinin acı gerçekleridir.

Milli ekonomimizi yıkıma götüren politikalar Türkiye’yi bir genç işsizler ülkesi haline getirmiştir. Ülke çapında yaygınlaştırılan lise düzeyindeki üniversiteler, her yıl işsizler ordusuna binlerce “üniversite mezunu” eklemektedir.

Ortaçağı diriltme yönündeki ideolojik saldırı ve uygulamalar, Cumhuriyet Devrimimizin kazanımlarını hedef almakta ve kadınlarımızın üzerindeki baskıyı artırmaktadır.

Bundan dolayı büyük bir alt üst oluşun ve arayışın yaşandığı ülkemizde milletimiz, Cumhur İttifakı – Millet İttifakı çatal çıkmazına mahkûm edilemez. Görevimiz, Milli Devrimci Seçeneği milletimizin önüne koymaktır. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı budur.

Cumhur İttifakı, içerde milletin yarısını diğer yarısının karşısına koyarak, birbirine düşmanlaştırarak, iktidarını sürdürme peşindedir. AKP’nin, Türkiye’nin dış politikasını “İhvanı Müslimin” ile olan dayanışmasına rehin vermesi, Şam ile el sıkışmama inadı; ABD’nin, “sahadaki kara gücü” PKK eliyle, Fırat’ın doğusunda bir devlet kurma yolunda ilerlemesini mümkün kılmıştır.

Aynı nedenle Mısır ile bugüne kadar düzeltilemeyen ilişkiler ise Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yalnız bırakmıştır.

Millet İttifakı ise Cumhur İttifakı’na karşı mücadelesinde başarıyı, Batı emperyalizminin icazetine ve onun Türkiye’deki uzantılarının vereceği desteğe bağlamış durumdadır. Her şey bir yana, sadece bu nedenden dolayı Millet İttifakı’nın, Cumhur İttifakı karşısında başarı şansı yoktur. Türkiye’nin ihtiyacı, iktidar olmayı hedefleyen bir milli muhalefet cephesini örgütlemektir.

Türkiye, ancak Kemalist Devrimi tamamlama programı ile sorunlarına çözüm bulabilir. Bir eli tarikat ve cemaatlerde olan Cumhur ittifakı ve özellikle de AKP, “Atatürk ile hesaplaşma” emelinden vazgeçmediği için, Laik Demokratik Cumhuriyetin yüz yüze olduğu sorunlardan bağımsızlığımıza, dış politikadan ekonomiye, işçilerin ve üreticilerin sorunlarından eğitime, toplumsal barıştan milli birliğe kadar Türkiye’nin hiçbir önemli sorununa çözüm bulamaz. Gelecek planlarını Atlantik merkezlerine bağlamış olan Millet İttifakı ise daha en başından çözümsüzlüğe mahkûmdur.

Ama Türkiye, sistem partilerinin çözümsüzlüğüne mahkûm değildir. Milli Demokratik Devrim Hareketi, önümüzdeki aylar içinde Türkiye’nin dört bir yanında arayış içinde olan toplumumuzun her kesiminden halk önderleri, şahsiyetler ve çevrelerle görüşerek, Milli Devrimci Parti’yi oluşturmak amacıyla çalışacaktır. Parti kuruluş çalışmalarımızı, 2021 yılı içinde sonuçlandırma kararlılığındayız.

Milli Demokratik Devrim Hareketi, Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği üzere; nihai olarak din, dil, ırk farklarının kalktığı, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya hayalinin gerçekleşmesi için mücadele eder. Bu hedefine “arasız devrimlerle” ulaşacağı perspektifiyle hareket eder.

ACİL SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM PROGRAMIMIZ

Milli Demokratik Devrim Hareketi, iktidar hedefine varış yolunda aşağıda belirtilen program temelinde Türkiye’nin tüm milli güçlerini birleşmeye ve yarım kalmış olan Cumhuriyet Devrimimizi tamamlamak için ortak mücadeleye çağırmaktadır.

- Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlık anlayışı, dış politikada, milli savunmada, ekonomide ve kültür alanında hareket noktamız olacaktır. Türkiye NATO’dan derhal çıkacak, üslere el konulacaktır. AB aday üyeliği, Türkiye’nin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini önleyen bir prangadır, kırılacaktır.

- Türkiye, gelecek kuşakların Mavi Vatan’daki çıkarlarını her koşulda koruyacaktır. Güneyimizde denize çıkışı olan bir “ikinci İsrail’ kabul edilemez. ABD ve AB tarafından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde dayatılan, Anadolu’nun açık denizlerle irtibatını kesen Sevilla haritasını reddediyoruz. KKTC’nin bağımsız varlığı için TSK güvencesi sürdürülecektir. Montrö Sözleşmesiyle 85 yıldır Karadeniz’de oluşturulmuş olan güvenlik devam ettirilecektir.

- Cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye’nin 150 yıldan bu yana yürüttüğü bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin kazanımlarından vazgeçmek anlamına gelmektedir. Türkiye’mizin ihtiyaçlarına uygun değildir. Çözüm, güçlendirilmiş Meclis Sistemi’dir.

Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 14 Mayıs 2021
İmsak 03:54
Güneş 05:40
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:21
Yatsı 21:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30